22nd Nov 2019

 

 

 

 

 

 

Greenwood Shield R1

BYE

0

v

5

Globe

BYE

0

v

5

Unionist Misfits

BYE

0

v

5

Spoons

BYE

0

v

5

Tory B

BYE

0

v

5

Phoenix C

BYE

0

v

5

Rose & Crown Bellingham

BYE

0

v

5

Lion & Lamb

Cafe Enna

5

v

3

Wheatsheaf Corbridge

Corstopitum Club

0

v

5

Mickley SC

Grapes A

5

v

4

Tory A

Grapes B

1

v

5

Fox & Hounds Prudhoe B

Haydonian SC

5

v

2

Fox & Hounds Prudhoe

Miners Arms

0

v

5

Fox Inn C

Phoenix A

4

v

5

Tory C

Phoenix B

5

v

0

Fox Inn B

Tory Lost Boys

0

v

5

Blue Bell

 

 

 

 

 

13th Dec 2019

 

 

 

 

 

 

Lar Miller B League KO Cup R1

BYE

0

v

6

Tory Lost Boys

BYE

0

v

6

Blue Bell

BYE

0

v

6

Fox Inn C

BYE

0

v

6

Fox & Hounds Prudhoe B

Globe

6

v

3

Spoons

Grapes B

4

v

6

Miners Arms

Phoenix C

2

v

6

Fox Inn B

Unionist Misfits

6

v

5

Lion & Lamb

 

 

 

 

 

3rd Jan 2020

 

 

 

 

 

 

Lar Miller B League KO Cup R2

Fox & Hounds Prudhoe B

4

v

6

Miners Arms

Fox Inn C

5

v

6

Fox Inn B

Globe

5

v

6

Unionist Misfits

Tory Lost Boys

5

v

6

Blue Bell

 

 

 

 

 

10th Jan 2020

 

 

 

 

 

 

Lar Miller B League KO Cup Semi Final

Fox Inn B

6

v

4

Unionist Misfits

Miners Arms

6

v

2

Blue Bell

 

 

 

 

 

7th Feb 2020

 

 

 

 

 

 

Greenwood Shield Phase 2

Cafe Enna

5

v

0

Globe

Fox & Hounds Prudhoe B

5

v

0

Spoons

Fox Inn C

0

v

5

Grapes A

Haydonian SC

0

v

5

Tory B

Lion & Lamb

5

v

0

Phoenix C

Mickley SC

5

v

0

Blue Bell

Phoenix B

0

v

5

Tory C

Unionist Misfits

0

v

5

Rose & Crown Bellingham